مسئولیت ما سنگین‌تر و نابخشودنی‌تر می‌شود وقتی می‌بینیم که این مملکت ذاتا هیچ کم نداشته است، ولی از جهتی همین اعتماد و دلگرمی به ا

مسئولیت ما سنگین‌تر و نابخشودنی‌تر می‌شود وقتی می‌بینیم که این مملکت ذاتا هیچ کم نداشته است، ولی از جهتی همین اعتماد و دلگرمی به ا

مسئولیّت ما سنگین‌تر و نابخشودنی‌تر می‌شود وقتی می‌بینیم که این مملکت ذاتاً هیچ کم نداشته است، ولی از جهتی همین اعتماد و دلگرمی به این که همه چیز هست می‌تواند ما را تا آستانه‌ی "هیچ" جلو ببرد.

#مرزهای_ناپیدا

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo