سعدی بیان خاص و جهان‌بینی عملی و همه جانبه‌ای دارد که با روحیه‌ی ایرانی سازگار بوده است

سعدی بیان خاص و جهان‌بینی عملی و همه جانبه‌ای دارد که با روحیه‌ی ایرانی سازگار بوده است

سعدی بیان خاص و جهان‌بینیِ عملی و همه جانبه‌ای دارد که با روحیّه‌ی ایرانی سازگار بوده است. هم اخلاقی است، هم اجتماعی، هم عرفانی. یک تفکّر واحد را دنبال نمی‌کند، بلکه تمام جوانب و ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد، آنگونه که متناسب با اقلیم و فضای عمومیِ جامعه‌ی ایرانی و تاریخِ ایران باشد. می‌توان گفت که سعدی کسی است که عشق‌ورزی را به مردم ایران و فارسی زبانان آموخته است، هیچ کس بهتر از او حقّ عشق را ادا نکرده است. یک ایرانیِ تمام عیار است.*
روانی و دل‌نشینیِ زبانش به گونه‌ای است که از کودک تا پیر، هرکسی را در می‌یابد. من تعجّب می‌کنم که چرا نوجوانانِ امروز، به سعدی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند.**

* #زندگی‌عشق_و_دیگر‌هیچ
** #سیمای_یک_فرهنگ‌مدار

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo