🌷 دولت عشق 🌷. شعر: مولانای جان. خواننده: مانی رهنما

🌷 دولتِ عشق 🌷
شعر: مولانای جان
خواننده: مانی رهنما

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo