جدیدترین نوشته‌ها

📖🌹☘.. مرو از پی هرچه دل خواهدت. که تمکین تن نور جان کاهدت

از علل دور شدن از معنویت، به تعبیر سعدی، تمکین بیش از حد تن و پروراندن آن و در نتیجه از تعالی روح کاستن است. به تعبیر ساده‌تر، کسانی که جز به پروراندن تن و توجه به جسم نمی‌پردازند و آن را به روح و امور معنوی ترجیح می‌دهند، از نور فاصله می‌گیرند و تاریکی هر دم آنها را فرا می‌گیرد. این افراد به آنچه نفس می‌خواهد سریعا پاسخ می‌دهند و هرگز مهاری بر آن نمی‌زنند. در حقیقت نفس آنها را در دام خود می‌گیرد و اسیر نگاه می‌دارد. آنان فرصتی برای امور معنوی نمی‌یابند و همین به معنای دور شدن از نور هدایت و غرق شدن در تاریکی است. راهکار این است که همواره نفس سرکش را در مهار داشته باشیم و هرگز او را به خود رها نکنیم و نگذاریم که او بر ما سروری کند. جسم و نیازهای او البته که می‌بایست در حد لازم مورد توجه قرار گیرند اما بیش از آن جز لاغری روح و به سوی تاریکی رفتن نیست. ...
  • گزارش تخلف

🔹پروژه بیمارستان اعصاب و روان شهرستان دورود در وسط رودخانه (بستر رودخانه) قرار دارد و کلی برای ساخت هزینه کرده‌اند که البته هنوز ا

این بیمارستان و سالن ورزشی دانشگاه پیام نور همجوار هستند …🎓
  • گزارش تخلف

#تاریخ «هرشاخه از درخت اخلاقِ زشت ایرانیان را که دست می

«هرشاخه از درخت اخلاق زشت ایرانیان را که دست می‌زنم، ریشه‌ی او کاشته‌ی عرب و تخم او بذر مزروع تازیان است. جمع رذایل عادات ایرانیان، یا امانت و ودیعت ملت عرب است و یا ثمر و اثر تاخت و تازهایی که در ایران واقع شده است.». میرزا آقاخان کرمانی. سه مکتوب. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. خداوندا …🙏.. آنان ڪه به من بدی ڪردند،

سڪوت را به من آموختند. آنان ڪه از من انتقاد ڪردند،. راه درست زیستن را به م آموختند. آنان ڪه مرا تحقیر ڪردند،. صبر و تحمل را به من آموختند. آنان ڪه به من خوبی ڪردند،. انسانیت را به من آموختند. پس ای مهربانم …. به همه آنهایی ڪه در رشد من سهمی داشتند،. ...
  • گزارش تخلف

فرازهای زیبا ی قرآن …موضوع مراحل رشد انسان در رحم مادر. ببینید والله را شاکر باشیم

تدبر و تفکر کنید. بیشک خداوند بلند مرتبه از همه چیز آگاه ست وماانسانها عاجز و ناتوان باید هر چه میخواهید از خداوند متعال بخواهید.
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

🔹ان لقمان قال لابنه: یا بنى علیک بمجالس العلماء و استمع کلام الحکماء فان الله‏ یحیى القلب المیت بنور الحکمه کما یحیى الارض المیته بوابل المطر؛. 🔸لقمان به پسرش گفت: فرزندم! همواره در مجلس دانشمندان باش و سخنان حکیمان را بشنو، که خداوند، دل مرده را به نور حکمت زنده مى‏کند؛ همان گونه که زمین مرده را با باران سیل‏‌آسا، زنده مى‏ گرداند …📚معجم الکبیر، ج ۸، ص ۱۹۹، ح ۷۸۱۰ … ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾.... انسان موجودی شگفت انگیز است!. که با همین جسم ضعیفش می‌تواند،

با اندیشه و فکر بر طبیعت،. و بیرون از خود سیطره پیدا کند،. اما ایا انسان می‌تواند،. بر درون خود هم تسلط پیدا کند؟. اگرکسی بتواند بر درون و نفس‌خود،. تسلط پیدا کند،. پیروزمند‌ترین مردعالم هستی است … به تسخیر خود افتادی اگر طاق. ترا آسان شود تسخیر آفاق. متاسفانه امروز بشر بیش از پیش،. ...
  • گزارش تخلف

می‌گوید این وظیفه انسان نمو یافته است که به سرنوشت خویش، ژرف بنگرد. خیره شدن به حقیقت آسان نیست

نیچه نوشته است: «این کار همواره چشم انسان را می‌آزارد و در پایان، بیش از آنچه می‌خواسته، می‌یابد.» در نهایت، نجات بخش بزرگ همانا رنج است که به ما رخصت می‌دهد ژرف‌ترین ژرفاهای مان را بیابیم. دومین جمله ماندگار او این است که: «آن چه مرا نکشد، قوی ترم می‌سازد» … …. ...
  • گزارش تخلف