جدیدترین نوشته‌ها

… [یعقوب] گفت: از اندوه سخت خویش فقط به خدا می‌نالم و [شکایتم را فقط به درگاه او می‌برم نه خلایق] و [از دهش و بخشش] خدا چیزهایی می

🌷سوره‌ی یوسف، آیه‌ی ۸۶🌷. تفسیری زیبا از استاد کریم زمانی:. ابن عربی در باب ۱۲۴ فتوحات مکیه در بیان مقام صبر و اسرار آن گوید:. «صابر وقتی بر کسی اطلاق شود که بلایی بدو در‌آمده باشد و از خدا رفع آن را بخواهد. چنانکه ایوب گفت: انی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین …پس صبر این نیست که آدمی از بلایی به خدا شکایت نکند و رفع آن بلا را از او نخواهد، بل صبر، شکایت نکردن در نزد ماسوى‌الله و تکیه نکردن بر اغیار است. بنابراین یعقوب از صابران بود که اندوه خود را نزد خدا مطرح می‌کرد نه به نزد غیر. چرا که مقام صبر با شکوه بردن به درگاه الهی منافاتی ندارد» …*ترجمه‌ی روشنگر قرآن کریم*.. ...
 • گزارش تخلف

وجودهیچکس غمهاراازبین. نمیبرد. اماکمک میکندبا

وجودغمها، محکم بایستیم. مثل. چترکه باران رامتوقف نمیکند. اماکمک میکندآسوده زیرباران. بایستیم. انسانهابه مهربانی. یکدیگرتکیه میکنند. 💟
 • گزارش تخلف

⬅️☸ حکومت مردم یا حکومت قانون. ✍ رامین البرزی

⬅️ دموکراسی حکومت عوام نیست، حکومت خواص است در معرفی بهتر حکومت نخبگان، همه حکومت‌ها در تاریخ بشر حکومت نخبگان بوده‌اند، تفاوت حکومت‌های دموکراتیک با اشکال غیر دموکراتیکش در چرخش نخبگان درون قدرت است، به تعبیری دموکراسی‌ها بجای الیگارشی اقلیت حاکم، پولیارشی و چرخش اقلیت‌های نخبه حاکم بر سر قدرت سیاسی است …🔺عمده مردم نه می‌خواهند و نه می‌توانند در اداره جامعه نقش فعالی داشته باشند، نقش مردم باید در همین تعویض نخبگان حاکم در انتخابات باقی بماند، این یعنی حکومت نخبگان توام با انتخاب و رضایت مردم …🔸 سنگ بنای یک دموکراسی، حاکمیت قانون (constitution) مبتنی بر هویت و منافع فردی است، وظیفه یک دولت دموکراتیک بیش از انکه پاسخ گویی به خواسته اکثریت باشد، دفاع از آزادی فردی شهروندانش در مقابل دست اندازی دیگران است …🔸دموکراسی به خودی خود هیچ گونه برتری به سایر اشکال مدیریت سیاسی جامعه ندارد، ارزش دموکراسی‌ها به دموکراتیک بودن آنها نیست به لیبرال بودن آنهاست، لیبرال دموکراسی تنها صورت قابل اجرای دموکراسی است، یعنی برتری حاکمیت قانون بر خواست جمعی، یعنی اولویت فرد بر جمع و یعنی آزادی بر دولت …🔸بدون س ...
 • گزارش تخلف

نیتی که خیر نبود.. ✍دکتر علی دادپی

این روزها دیگر تقریبا مطمئن هستم که ایران با بحران سرمایه انسانی و نیروی مدیریتی کارآمد مواجه است. بحرانی که گریبان نظام اداری و تصمیم گیری کشور را گرفته است و آنها را از بحرانی به بحران دیگر می‌کشاند بدون آنکه تصمیم گیرندگان و دولتمردان توان رهایی از آن را داشته باشند. واقعیت اینجاست که همیشه باور داشته‌ام که حداقل دولتمردان می‌فهمند و اگر نیروی کارشناسی مناسب داشته باشند می‌توانند. حالا به این نقطه رسیده‌ام که احساس می‌کنم مشکل این است که دولتمردان نه می‌خواهند بفهمند و نه می‌خواهند یاد بگیرند و برای همین نیرویی کارشناسی هم سطح خودشان را به کار گرفته اند که عیوبشان را چند برابر کند نه اصلاح.. اینکه جناب نوبخت می‌فرمایند «در خصوص اتلاف ۱۳ میلیارد دلار در سال جاری فرمودند نیت ما خیر بوده حالا اگر سر سفره مردم نرفته راه جدید پیدا میکنیم» ٬ یعنی نه تنها ایشان و همکارانشان درکی از مسائل اقتصادی و هزینه‌های تصمیمات غلط ندارند بلکه دیگر کسی هم در رده مشاوران باقی نمانده است که دارای حرمتی باشد که بتواند هشداری بدهد که شنیده بشود. برای کشوری که با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی روبروست ۱۳ میلیارد ...
 • گزارش تخلف

✍💎. قیصر امین پور چه زیبا گفت:

مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ کﻠﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:. «ببخشید». ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﮔﻔﺖ:. «ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ». مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺧﺮﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ی «ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ» ﻏﺮﻭﺭ له ﺷﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ!!؟؟. مگر ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﺑﮕﻮﺋﯽ «ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ». با ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ: ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩ؟. چه ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟. گاهی ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﯿﺴﺖ …. ...
 • گزارش تخلف

🔆هیچ گوش مطلق وجود ندارد؛ مسئله بر سر داشتن نوعی گوش ناممکن است - نیروهایی را شنیدنی کردن که «فی نفسه» شنیدنی نیستند

در فلسفه، مسئله بر سر نوعی اندیشه‌ی ناممکن است؛ یعنی نیروهایی را که «فی نفسه» غیر قابل اندیشیدن اند، از خلال ماده‌ی بسیار پیچیده‌ای از نیروهای اندیشه، قابل اندیشیدن کنیم. 🔆 …🔺از درآمد کتاب «یک زندگی» / ژیل دلوز🔻 …. ...
 • گزارش تخلف

اگر قلبتون برای ایران می‌زند، کلیپ را نشر دهید! زنگ جغرافیا در مدارس آمریکا برای تاریخ ایران!

حتی بسیاری از ما ایرانیان هم ممکنه این موضوعات را درباره کشورمان ندانیم ….
 • گزارش تخلف

۱۵- مسلسل تمام اتوماتیک تک تیرانداز RPK-۱۶.. یک مسلسل را با دقت یک تفنگ تک تیرانداز تصور کنید

این همان چیزی است که ارتش روسیه با ساخت مسلسل بسیار دقیق RPK-۱۶ به آن دست یافته بدون این که نیاز باشد طول لوله اسلحه بلند بوده یا میدان دید تک تیرانداز یک محدودیت محسوب شود. این خصوصیات مسلسل RPK-۱۶ را به یک سلاح مخوف و مرگبار تبدیل کرده است. نکته‌ی جالب‌تر این که می‌توان با کمی تغییرات واکنش عقب نشینی این سلاح را نیز کاهش داد که برای هدف قرار دادن اهداف خاص مناسب است. تیراندازی با این سلاح چه در حالت تک تیر و چه در حالت رگبار از دقت بالایی برخوردار بوده و این موضوع بدین معنا خواهد بود که سرباز دارنده این سلاح می‌تواند روی زمین دراز کشیده و به صورت رگباری اهداف خود را با همان دقت یک تک تیرانداز مورد هدف قرار دهد در حالی که میزان عقب نشینی و به اصطلاح لگد اسلحه به کمترین حد خود رسیده است. نکته‌ی دیگر این که این اسلحه‌ی بسیار دقیق از یک خشاب استوانه‌ای با ۹۶ فشنگ سود می‌برد که قدرت آتش فوق العاده‌ای به آن می‌دهد …. •● [I➣ کانال علوم سیاسی. •● [I➣ ...
 • گزارش تخلف

صنعتی‌ها توجه کنند!

صنعتی‌ها توجه کنند!
آخرین آمار رسمی وزارت صنعت تایید می‌کند حداقل ۱۳ هزار واحد صنعتی با ظرفیت زیر ۵۰ درصد در حال کار هستند. خبرهای غیر رسمی حکایت از پرداخت ۴۷ میلیارد تومان یارانه بلاعوض به بنگاه‌های کوچک و متوسط درگیر با رکود دارد. مجمع فعالان اقتصادی. ...
 • گزارش تخلف

این تانک را می‌توان به سلاح‌های مختلفی مجهز کرد از قبیل موشک‌های ضد تانک، موشک‌های ضدهوایی، یک مسلسل قدرتمند و یک توپ ۳۰ میلیمتری

ماموریت این تانک این است که از نیروی انسانی ارتش روسیه در حمله‌های زمینی پشتیبانی کند و بدون این که جان سربازان به خطر بیفتد خطر را شناسایی کرده و منهدم نماید. حتی نمونه هایی از این تانک بدون سرنشین ساخته شده ک ه به عنوان آمبولانس مورد استفاده قرار گرفته و سربازان مجروح را به پایگاه‌های نظامی منتقل کرده و حتی شرایط حیاتی آن‌ها را نیز بررسی می‌کند. این تانک هنوز در میدان نبرد آزمایش نشده اما به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک به خدمت در ارتش روسیه فرا خوانده شود …. •● [I➣ کانال علوم سیاسی. •● [I➣ ...
 • گزارش تخلف

۱۴- روبات تهاجمی Uran-۹ …روسیه همچنین مانند ایالات متحده ودیگر کشورهای غربی در سالیان اخیر تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه‌ی ساخت رو

از تولیدات جدید روسیه در این زمینه می‌توان به روبات تهاجمی Uran-۹ اشاره کرد که در واقع یک تانک بدون سرنشین با ویژگی کنترل از راه دور است. اگر چه این تانک کوچک بوده و تنها کمی از قد یک انسان معمولی بلندتر است اما تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای دارد که از آن یک قاتل بی رحم ساخته است …. •● [I➣ کانال علوم سیاسی. •● [I➣ ...
 • گزارش تخلف

بر اساس گفته‌های یکی از ژنرال‌های نیروی هوایی ایالات متحده به نام ژنرال دیوید جی باک: «روسیه وابستگی ارتش ایالات متحده به فضا را ب

از لحاظ تئوریک از دست دادن ماهواره‌های نظامی و ارتباطی مستقر در مدار زمین به معنای از بین رفتن توانایی‌های ارتباطی و سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) به طور کلی خواهد بود. چنین خسارتی ارتش ایالات متحده فلج کننده است و یکی از مامورین رسمی سابق پنتاگون به نام مارک اشنایدر با تایید این موضوع گفته است: «از دست دادن هدایت سیستم موقعیت یاب جهانی به دلیل حمله‌ی این موشک‌های ضد ماهواره بخش بسیار زیادی از دقت سیستم‌های دفاعی و تهاجمی ما را از بین می‌برد» …. •● [I➣ کانال علوم سیاسی. •● [I➣ ...
 • گزارش تخلف

۱۳- موشک ضد ماهواره Nudol …بسیاری از ارتباطات نظامی امروزی با کمک ماهواره‌های مستقر در فضا انجام می‌شوند پس کشورها با ساقط کردن ما

این موشک می‌تواند اتمسفر را بشکافد و اهدافی که در حال چرخش در مدار زمین یا مدارهای دیگر هستند را مورد اصابت قرار دهد. این موشک در سال ۲۰۱۶ با موفقیت آزمایش شده و آماده‌ی عملیات است …. •● [I➣ کانال علوم سیاسی. •● [I➣ ...
 • گزارش تخلف