صدور کارت هدیه کمتر صد هزار تومان چندان به صرفه نیست

صدور کارت هدیه کمتر صد هزار تومان چندان به صرفه نیست

کارت های هدیه را میتوان از دو منظر درآمدزایی و هزینه زایی بررسی نمود. هزینه های آن شامل هزینه جسم کارت و هزینه پرداختی بابت تراکنش این کارت ها روی ابزارهای پرداخت بوده و جنبه درآمدزای آن از رسوب منابع آن و کارمزدی ست که بانک در قبال صدور آن کسب می نماید.

در سال 1398 متوسط قیمت تمام شده یک کارت هدیه در حدود 3820 تومان خواهد بود.

با توجه به نرخ درآمدزایی 18 الی 20 درصد منابع کارت هدیه ، اخذ کارمزد تعیین شده توسط بانک مرکزی و نرخ ذخیره قانونی 11درصدی ، کارت هدیه کمتر از 50 هزار تومان "کاملا غیراقتصادی" و بین 50 هزار الی 100 هزار تومان تقریبا سر به سر بوده و سودی عاید بانک نخواهد کرد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney