در خصوص سهام بانک تجارت

در خصوص سهام بانک تجارت

در خصوص سهام بانک تجارت

امروز در خبرها از بازگشایی سهام بانک تجارت و افزایش سرمایه سنگین این سهم از محل "تجدید ارزیابی دارایی" سخن به میان آمد. برخی از دوستان نیز بر استقبال احتمالی بازار برای خرید این سهم تاکید داشتند.

اما از آنجا که هدف اصلی این کانال ترکیب رشته های "اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی" است چند پرسش در این خصوص مطرح نموده تا خریداران "بلندمدت" سهم توجه بیشتری به ریسک های احتمالی آن داشته باشند :

1. این نوع افزایش سرمایه می‌تواند از محل افزایش فشار هزینه استهلاک بر سود خالص بر وضعیت بنیادی بانک تجارت فشار وارد کند.
2. رشد اقتصادی بخش بانکی و وضعیت درآمدی آنها در سال 1398 چندان خوشبینانه نیست (در گذشته در همین کانال به آن اشاره شد)
3. اگر تغییری در وضعیت بنیادی این بانک به صورت واقعی ایجاد نشود افزایش سرمایه‌های کنونی تنها نقش داغ‌کننده سهام تنها در کوتاه مدت را دارد.
4. این موضوع که نرخ بازدهی بورس طی یکسان اخیر 30 الی 40 درصد از بازدهی دلار عقب مانده سبب میشود سرمایه گذاران نسبت به یک سطح قیمتی حساسیت نشان داده و دچار ضرر شوند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney