📋فهرستی از کانالهای تخصصی علوم اجتماعی.. 📆 شنبه ۱۳۹۸/۱/۳۱.. ------------------

📋فهرستی از کانالهای تخصصی علوم اجتماعی

📆 شنبه 1398/1/31

------------------
🎗نکته
🆔 @thing

---------------------
🎗جامعه شناسی حوزه عمومی

🆔 @MAminGhaneirad

-----------------
🎗آسیب های اجتماعی ایران

🆔 @socialproblemsiran

---------------------
🎗جامعه شناسی اخلاق

🆔 @Sociology_of_Ethics

-----------------------------
🎗" کاوش در مسائل روز زنان "

🆔 @Zane_Ruz_Channel

------------------------------
🎗گلیم

🆔 @EmadibaygiGleam

-------------------------
🎗جامعه شناسی ورزش و بدن

🆔 @sociology_of_sport

----------------------------
🎗دانشجوی دگر اندیش دانشگاه فردوسی مشهد

🆔 @fum_socialst

---------------------------
🎗دین و جامعه

🆔 @religionandsociety

---------------------------
🎗جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

🆔 @sociology_economic

-----------------------------
🎗کژ نگریستن / روانکاوی/ فلسفه/جامعه شناسی

🆔 @Kajhnegaristan

-----------------------------
🎗سیاستگذاری فرهنگی خوارزمی

🆔 @Culturalpolicy_Khu

----------------------------
🎗بیانِ آزادی
🆔 @BayaneAzadi

-------------------------
🎗عصر انسان شناسی

🆔 @asre_ensan

------------------------
🎗جامعه‌شناسی بومی

🆔 @Nativesociology

----------------------------
🎗جامعه شناسی ملت گرا؛

🆔 @siavashmousavirakati

----------------------------
🎗آبان نامه ( جامعه شناختی )

🆔 @subject_analysis

---------------------------
🎗دکتر سید حسین حسینی(فلسفه و نقد پژوهی )
🆔 @drshhs

---------------------------
🎗دکتر مرتضی کُتبی
🆔 @m_kotobi

--------------------------
🎗اندیشه احسان نشر تخصصی علوم‌اجتماعی

🆔 @jameehpajoohanpub

-------------------------
🎗معرفی و ارسال رایگان کتاب های علوم اجتماعی

🆔 @sociologybookstore

------------------------------
🎗مهمترین کتب اجتماعی( نشر نی)

🆔 @neypub1

------------------------------
🎗روابط بین الملل وسیاست خارجی

🆔 @beinalmelal

-----------------------------
🎗جستارهایی در جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

🆔@sociology_economic_development

---------------------------
🎗مسعود زمانی ‌مقدم

🆔 @masoudzamanimoghadam

-------------------------
🎗ایران و جامعه شناسی جنایی

🆔 @criminalsociology

------------------------
🎗جامعه شناسان جوان

🆔 @Young_Sociologists

------------------------
🎗خانواده، ذهن و جامعه

🆔 @YourFamily

----------------------------
🎗کاوه فرهادی/ جستاری در توسعه بومی و دانش ضمنی

🆔 @kaveh_farhadi

---------------------------
🎗دانشنامه تخصصی حقوق بین الملل

🆔 @phdLAW

--------------------------
🔴 پیوستن به تبادلات علوم اجتماعی

🔰@madanibita