❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


سؤال❓. ✅نظریه مشورتی شماره ۳۶۸۲/۷ - ۱۳۶۷/۵/۱۵

شرکت در اموال بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است. بعد از اجرای حکم خلع ید، شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف یا یا سایر اقدامات را ندارد …مقررات، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است.. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف

🔷👆ادامه متن👇.. موجب مالکیت نمی‌شود، ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید

البته آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۶۷ هیأت وزیران در ماده ۱مقرر نموده:. «منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمی‌گردد …در تبصره این ماده آمده است که تناسب میزان زمین عمران و احیاء شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب می‌شود طبق دستور العمل‌‌‌های صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.». انجام دادن کارهایی که مقدمه احیاء است تا زمانی که به نتیجه نرسیده و زمین را آباد نساخته است، سبب تملک نمی‌‌شود وتنها برای کسی که شروع به احیاء کرده است، حق اولویت و تقدم ایجاد می‌‌کند. این کارهای مقدماتی را در اصطلاح تحجیر می‌‌نامند، مانند: سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و نهر به قصد احیاء زمین. بنابراین تحجیر کننده مالک زمین نمی‌‌گردد، ولی چون متحمل ...
 • گزارش تخلف

✅آنچه باید در خصوص ارضى موات بدانید

در لغت به معنی زمین‌‌‌های مرده و بی جان، و خشک و بایر و زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، گفته می‌‌شود. [۱] در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده ۲۷ قانون مدنی: «… اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» البته به موجب ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.» همچنینی به موجب ماده ۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد. بنابراین زمین برای این که مباح و موات باشد، باید دارای دو شرط باشد:. شرط اول: مالک خاص نداشته باشد: پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباحه نامیده نمی‌‌شود. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست. [۲]. شرط دوم: آبادی و کشت و زرع در آن نباشد: آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آ ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. ✅شهرداری صلاحیت تعیین عوارض اصلاح حد را ندارد. دادنامه:.۱۴/۶/۱۳۹۶

🔹شماره دادنامه:.۵۷۱. 🔹کلاسه پرونده:.۹۴/۱۱۸۹. 🔹مرجع رسیدگی:. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. 🔹موضوع شکایت و خواسته:. ابطال ماده ۵۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری ملایر مصوب شورای اسلامی شهر ملایر با کد عوارض ۰۳۰۱۰۰۱. 🔻متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:. «ماده ۵۰: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بهای خدمات اصلاح حد را به صورت ذیل محاسبه و وصول نماید. p ×۱۵×سطح کوچه بر ملک ½ = عوارض. ...
 • گزارش تخلف

✅پرسش: تکلیف ما پیک موتوری‌های کارگاهها چیست؟ آیا بیمه می‌شویم؟

👇. کارفرمایان کارگاه هایی که افرادی را تحت عنوان پیک موتوری در اختیار دارند، ملزم به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنها هستند …افراد پیک موتوری که در کارگاه‌های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند، کارفرمایان آنها مکلفند طبق ماده ٢٨ و٣٦ قانون حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند …کارفرما باید صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان در کارگاه‌ها را طبق ماده ٣٩ قانون و آئین نامه اجرایی مذکور با درج روزهای کارکرد و رعایت حداقل دستمزد روزانه به شعبه ذیربط تأمین اجتماعی ارسال کند/دانستنیهای کارگر. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۲

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۶۲. ⚫️رای بدوی. اتهام آقای ح. فرزند ش. به هویت پرونده مبنی بر موضوع کیفرخواست مورخه ۱۹/۷/۹۰ صادره از دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه، تحقیقات و گزارش مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که طرفین با هم زن و شوهر مدت ۵ سال است که دارای زندگی اشتراکی و زوج درحین ازدواج خود را مجرد معرفی و در ایام زندگی زوجه مساعدت‌های مالی به نامبرده نموده، حال متوجه شده که زوج قبلا دارای همسر بوده و متارکه نموده و با شناسنامه سفید با وی به‌عنوان مجرد ازدواج کرده و در ازای آن متهم با ابلاغ وقت حضور نیافته است. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه استعلام از ثبت احوال که در گزارش مورخه ۲۷/۲/۹۰ متهم را متأهل و اقدام به طلاق همسر نموده و مفاد عقدنامه که فی‌مابین منعقد شده درآن متهم خود را مجرد معرفی و مؤدای گواهی گواهان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارالیه به نظر دادگاه محرز و مستندا به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی النهایه متهم فوق‌التوصیف به تحمل یک سال حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره غیابی است ...
 • گزارش تخلف

سؤال❓. به پرداخت شده است

زوجه وکالتنامه‌ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه‌ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می‌باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می‌باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می‌تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟. ✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (نظریه شماره ۴۵۵/۹۴/۷ ۲۱/۲/۱۳۹۴). نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد، مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه، وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅وضعیت نفقه فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی

از افراد واجب‌النفقه‌ای که قانونا نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقبا امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است …نفقه عبارت است از آن چیزی که بذل (بخشش) و صرف می‌شود. لذا مسکن، البسه، غذا، اثاث خانه به قدر رفع حاجت، هزینه بهداشت و درمان، رفت و آمد … را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، نفقه از جمله حقوق قانونی افرادی است که قانونا انفاق آنان از وظایف سایر افراد است. به طور مثال مرد مکلف به پرداخت نفقه همسر غیر ناشزه خود است همچنین مرد مکلف به پرداخت نفقه فرزند یا فرزندان خود یا پدر و مادر … نیز خواهد بود …به گزارش حمایت، یکی از افراد واجب النفقه‌ای که قانونا نفقه به او تعلق خواهد گرفت و متعاقبا امکان الزام به پرداخت نفقه در حقش وجود خواهد داشت، فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی است. همچنین کودکانی که تحت سرپرستی خانواده‌ای قرار می‌گیرند نیز از این حق قانونی بهره‌مند هستند …این در حالی است که تکلیف خودداری از پرداخت و ادای این حق قانونی در حق صاحبان آن، توسط قانونگذار پیش‌بینی و برایش ضمانت اجراهایی نیز در نظر گرفته شده است …قانونگذار در بیان شرایط ال ...
 • گزارش تخلف

✅بانک پاسارگاد با شرایط و ضوابط زیر کارشناس امور حقوقی استخدام مى کند

و ضوابط شغل کارشناس امور حقوقی. خانم‌ها متولد ۱۳۶۹-۰۱-۰۱ به بعد، آقایان متولد ۱۳۶۷-۰۱-۰۱ به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است). در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است. برای شغل کارشناس امور حقوقی حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می‌باشد. رشته‌های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی. حقوق (گرایش: کلیه گرایش‌ها). استان‌های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی. اردبیل (شهرهای: اردبیل). سمنان (شهرهای: سمنان , شاهرود). ...
 • گزارش تخلف

✅فعالیت باج افزار جدید/ عکس عریان بدهید تا اطلاعاتتان را پس بدهیم!. اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا:

🔹 اخیرا باج افزاری تحت عنوان ransomwear در فضای مجازی شیوع پیدا کرده که اطلاعات کاربران را رمزنگاری می‌کند و برای دسترسی مجدد و رمز گشایی آن درخواست عکس عریان می‌کند. 🔹از کاربران می‌خواهیم که با مسدود کردن راه‌های نفوذ سیستم‌های خود و جلوگیری از آلودگی آنها به باج‌افزارها باج ندهند. 🔹در صورت مواجهه با باج افزارها و هرگونه درخواست باج موضوع را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس WWW. CYBERPOLICE. IR منعکس کنند …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ‏ ...
 • گزارش تخلف

✅کانون‌های وکلا شاید تنها موسساتی باشند که بعد از پیروزی انقلاب، سه بار، تصفیه شده‌اند، چه اصلاح دیگری در کانون‌ها می‌تواند و باید

کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دادستان محترم کل کشور در گردهمایی حقوقدانان بسیجی و بزرگداشت هفته بسیج مطالبی بیان فرمودند که قسمت‌های غیرقضایی آن از نظر استفاده سیاسی و آگاهی‌های عمومی در خور توجه بود و طبعا در خور بحث نیز هست، اما آن‌چه فعلا مورد نظر است مطالبی است که در انتهای سخنرانی خود در خصوص کانون‌های وکلا بیان کردند …وی با اشاره به بخشی از سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه کانون وکلای ما احتیاج به اصلاح دارد و چرا نباید جریان بسیج و حزب‌اللهی‌ها در چنین مرکز مهمی تشکل فعال و به روز داشته باشند و همچنین درباره شرایط یکی از اعضایی که در کانون فعالیت داشته، اظهار کرد: در مورد مطالب ایشان گفتنی است که در حال حاضر اکثریت وکلای دادگستری یا کسانی هستند که دانش آموخته پس از انقلاب هستند و یا حتی مقارن با پیروزی انقلاب به دنیا آمدند و یا قضات و کارمندان دولت - اعم از لشکری و کشوری - هستند که پروانه وکالت گرفته‌اند؛ بنابراین چگونه می‌توان گفت «جریان بسیج و حزب‌اللهی‌ها» در کانون وکلا حضور فعال و به‌روز ندارند؟. وی در اد ...
 • گزارش تخلف