❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي/مطالب کاربردی و رویه های قضایی/اخبار و نکات کاربردی آزمونهای حقوقی 🔷مدیر کانال: وحید تلخابی فرد، وکیل پایه یک دادگستری ✍️ارتباط با مدیر کانال:👇 @ilawpress


✅دادگاه عالی عراق خواستار تعلیق همه‌پرسی استقلال کردستان شد

عالی عراق، برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان را در «تضاد با قانون اساسی» دانست و خواستار تعلیق آن شد …🔹قرار است همه‌پرسی کردستان عراق دوشنبه آینده ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) برگزار شود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

‌شورای عالی بیمه تصویب کرد:. ✅مجوز تاسیس بیمه‌های تخصصی زندگی به شرکتهای بیمه مختلط

عبدالناصر همتی رئیس شورای‌‌‌عالی بیمه:. 🔹در راستای تحقق هدف برنامه ششم توسعه در مورد توسعه بیمه‌های زندگی، شورای‌عالی بیمه با اصلاح بندهایی از ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ برای شرکت‌های بیمه مختلط، زمینه لازم برای تخصصی شدن شرکت‌های بیمه موجود را فراهم ساخت. 🔹در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی بیمه با حذف محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ نحوه تأسیس بیمه‌های غیردولتی به شرکت‌های بیمه مختلط مجوز داده شد که بتوانند بیمه تخصصی زندگی تاسیس نمایند. 🔹موسسات بیمه مختلط در صورت تقاضای تاسیس موسسه بیمه تخصصی (اعم از زندگی یا غیرزندگی) از شمول محدودیت‌های مندرج در بندهای ب، پ و ت ماده ۶ آیین‌نامه ۴۰ مستثنی می‌باشند. در این صورت موسسه بیمه متقاضی از زمان صدور پروانه فعالیت موسسه تخصصی جدید، مجاز به فعالیت به صورت مختلط نخواهد بود. 🔹چنانچه موسسه بیمه مختلط تقاضای تاسیس بیمه تخصصی را نداشته باشد مکلف است طبق آیین‌نامه ۶۸ مصوب شورای‌عالی بیمه حساب‌های معاملات بیمه‌های زندگی را از سایر حساب‌های خود تفکیک و دفاتر مالی خود را بر آن اساس تنظیم کند. 🔹در جلسه عصر روز گذشته شورای‌عالی بیمه، همچ ...
 • گزارش تخلف

✅شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می‌توان دریافت کرد؟. sabtaresh

tpo. ir شماره‌ای به عنوان شناسه (کد) فروشنده دریافت می‌گردد …🔹شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد …🔹ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www. tax. gov. ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد.. 🔹منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان «شماره اختصاصی اشخاص خارجی» است که برای افراد حقیقی بکار می‌رود …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

چکیده:. رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۰۱

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۰۱۹. 📝رای بدوی. در خصوص دادخواست آقای (الف. م.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (د. الف.) به طرفیت خانم (ع. خ.) فرزند (ع.) به خواسته فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوج بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نمود که مدت چهار ماه پیش با خوانده ازدواج دائم نموده و پس از عقد متوجه شده‌ام که مشارالیها دارای همسر بوده که خود را باکره معرفی کرده و باعث تدلیس در ازدواج شده است و بعدا در جهت اثبات ادعای خود به پرونده کلاسه ۸۶/۲۵۷/۲۸۷ استناد نموده است. نظر به اینکه تنها دلیل خواهان پرونده کلاسه فوق الذکر بوده که در آن زوجه حسب دادنامه شماره ۳۳۷ مورخ ۲۵/۲/۸۶ صادره از شعبۀ از ۲۵۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در زمان طلاق باکره بوده و بر این اساس صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله صادره شده است، لذا با توجه به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرک محکمه-پسندی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر باکره نبودن زوجه و انجام تدلیس ابراز نداشته است، لذا دادگاه دعوی وی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عموم ...
 • گزارش تخلف

✅چکیده:. نظریه۲۹۹۶/۹۳/۷

تاریخ نظریه۱۳۹۳/۱۲/۰۲.۱-با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسئول پرداخت اصل وام دریافتی وی می‌باشد..۲-‌با توجه به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (‌تاجر ورشکسته‌) نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تاخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می‌باشد …۳- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه‌، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی‌، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه ‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی‌باشد و این فرض‌، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅آیا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار کارگر محسوب می‌شود؟

به تصریح ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد. لذا قانونا اوقات صرف غذا و استراحت جزء ساعت کار محسوب نخواهد شد …🔺 بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه از قبل؛ اوقات مذکور جزء ساعت کار محسوب میگردیده، عرف و رویه مذکور کماکان معتبر خواهد بود.. 🔺 ضمنا در اجرای ماده ۱۵۰ قانون مرقوم در ماه مبارک رمضان کارفرما مکلف است مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری اختصاص دهد …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅موسسات حقوقى/خدمات حقوقی یا دخالت در امر وکالت/موسسات حقوقی غیرمجاز مولود نامشروع و غیرقانونی اداره ثبت شرکتها و نقض صریح ماده ۵۵

حقوقی غیرمجاز دهن کجی آشکار اداره ثبت شرکتها به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه به ماده ۵۵ قانون وکالت و نادیده انگاشتن اصل تفکیک قوا و مظهر تجاوز و مداخله به بستر تقنینی و حدود اختیارات قوه مقننه است. اقدام غیر قاونی که آسیب‌های جبران ناپذیری به وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری و حقوق اساسی ملت و حق دفاع وارد نمود. 🔹وکالت در دعاوی و تفویض اختیار در اقامه دعوی و دفاع از آن در محاکم دادگستری و مراجع قضایی براساس قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اختصاص به وکلای دادگستری دارد. 🔸نظر به ارتباط حرفه خطیر وکالت دادگستری با «جان» و «مال» و «ناموس» و «اسرار» مردم و لزوم صیانت از آن؛ ماده ۵۵ قانون وکالت اشتغال به این حرفه را مستلزم احراز صلاحیت قانونی تحت نظامات حرفه‌ای و مسئولیت انتظامی دانسته، هر گونه مداخله اشخاص غیر مجاز را اعم از «حقیقی» و «حقوقی» جرم انگاری نموده است. 🔹تفسیر نادرست اداره ثبت شرکتها از ماده ۶۲ قانون برنامه توسعه پنجم مبنی بر ثبت موسسه حقوقی بدون ارائه پروانه وکالت، نادیده گرفتن تعمدی هدف قانونگذار در ماده ۵۵ قانون وکالت در صیانت از حقو ...
 • گزارش تخلف

✅راه‌اندازی سامانه «فرزندخواندگی» / واگذاری فرزند به متقاضیان سه ماه زمان می‌برد. سازمان بهزیستی:

🔹افرادی که صاحب فرزند نمی‌شوند، خانواده هایی که یک فرزند دارند و در مرحله سوم نیز دختران مجرد بالای ۳۰ سال می‌توانند برای ثبت نام و تقاضای فرزندخواندگی در این سامانه اقدام کنند … 🔹در حال حاضر واگذاری فرزند به خانواده‌های متقاضی سه ماه زمان می‌برد که نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده است …🔹افتتاح سامانه فرزندخواندگی از مراجعات حضوری و بوروکراسی اداری جلوگیری می‌کند و متقاضیان راحت‌تر از گذشته می‌توانند روال فرزندخواندگی را طی کنند/ایسنا. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۹۶، رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با دکتر فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیس

این دیدار صرام، مشکلات وکلای دادگستری در خصوص وضعیت نامناسب درآمدی و معضلات تامین معاش آنها در شرایط فعلی را تشریح کرد. 🔸رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با مطرح کردن موضوع شکایت برخی فارغ التحصیلان حقوق، علیه کانونهای وکلا مبنی بر حذف ظرفیت پذیرش (مطروحه در شورای رقابت) و همچنین آگهی جذب وکیل بدون مجوز قانونی، خواستار توجه موثر نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت وکلا و کانونها شد. 🔹در ادامه دکتر فولادگر ضمن تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه وکلای دادگستری در توسعه عدالت و ضرورت استقلال آنها، رعایت صحیح مقررات قانونی در این بخش را متذکر و بر پیگیری مسایل مطروحه از مسیرهای قانونی و توسعه روابط حقوقی بین مجلس و کانونهای وکلا تاکید نمود. 🔸در پایان این دیدار، صرام تقاضای ملاقات اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان با مجمع نمایندگان استان اصفهان را مطرح نمود که مقرر شد موضوع از طریق کمیسیون پارلمانی کانون پیگیری شود. 🔹روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅دادستان قم: کشف ۲۵ هزار سیم کارت غیرقانونی فعال/بیشتر خریداران این سیم کارت‌ها اتباع خارجی هستند

قم از کشف حدود ۲۵ هزار سیم کارت غیر قانونی فعال خبر دادو گفت:. 🔹این سیم کارت‌ها از دلال هایی به دست آمد که در قم و چند استان دیگر فعالیت می‌کردند. 🔹یشتر خریداران این سیم کارت‌ها اتباع خارجی هستند. 🔹این دلال‌ها توانسته بودند حدود ۲۵۰۰۰ سیم کارت را از روش هایی مانند استفاده از هویت افراد بدون اطلاع صاحب سند و … به طور غیرقانونی فعال کنند، در قم دستگیر شدند/ایسنا. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅قانون جدید کپی رایت به مجلس ارائه می‌شود. ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌ محمدجواد آذری جهرمی:

♦️قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال ۱۳۴۸ است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد …♦️ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است …♦️در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم. /مهر. ✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف

✅لینک ویرایش اطلاعات در سایت ثبت‌نام آزمون مشاوران حقوقی فعال شد

ویرایش و تصحیح اطلاعات داوطلبان آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه از امروز ۲۶ شهریور آغاز شده و تا روز جمعه ۳۱ شهریور ادامه دارد …🔹نکته مهم: متقاضیان تنها یک‌بار امکان ویرایش اطلاعات را دارند …✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس: 👇👇👇. ...
 • گزارش تخلف