رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:. ✅بررسی برگزاری آزمون در کمیسیون خاص/امسال قطعاآزمون نداریم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
✅بررسی برگزاری آزمون #سردفتری در کمیسیون خاص/امسال قطعاآزمون نداریم https://telegram.me/lawpress