آیت الله مطهری:.. …این یکی از بیماری‌های شیعه ست که منشا آن منبر‌های ماست!!»

آیت الله مطهری:

" ...مردم ما کسانی هستند که دروغ میگویند، ربا میخوارند، کلاه برداری میکنند و در عین حال مدعی ترین مردم در ایمان نیز هستند! ...این یکی از بیماری های شیعه ست که منشا آن منبر های ماست!! "

کلیپی دیدنی و تامل برانگیز برای حال امروز ما

🌍 @Official_history