🔶کلیپ:مستند پرسپولیس _ شیکاگو، پخش شده از شبکه ۱

🔶کلیپ:مستند پرسپولیس _ شیکاگو، پخش شده از شبکه ۱

🔹درباره گلنبشته های پارسه ( تخت جمشید ) و گفتگو با دکتر ارفعی، دیدن آن را پیشنهاد می کنیم.

🌍 @Official_history