فیلم فرانس رشلت یک خیاط، و مخترع اهل فرانسه با اصلیت اتریشی را نشان میدهد که کت چتر نجات را اختراع کرده و برای آزمایشش در ۴ فوریه

فیلم فرانس رشلت یک خیاط، و مخترع اهل فرانسه با اصلیت اتریشی را نشان میدهد که کُت چتر نجات را اختراع کرده و برای آزمایشش در 4 فوریه 1912 خود را با آن از برج ایفل به پایین پرتاب میکند.

متاسفانه چتر نجاتی که فرانس ساخته بود به خوبی عمل نمیکند و این آزمایش باعث مرگ او میشود.

🌍 @Official_history