#اندکی_تفکرفرض کنید تعداد زیادی مسافر سوار بر اتوبوسی هستند و از تمام قشرها در میانشان موجود است ،

#اندکی_تفکر

فرض کنید تعداد زیادی مسافر سوار بر اتوبوسی هستند و از تمام قشرها در میانشان موجود است ، کاسب ، کارمند ، کارگر ، مهندس ، دانشجو و ...

تا زمانی که این اتوبوس به حرکت عادی ادامه میدهد طبیعتا هر کدام از مسافران هم در عالم شخصی خود و به برنامه‌های زندگیش مشغول است اما همین که رانندۀ اتوبوس مرتکب رفتار خطرناکی شود مثل گرفتن یک سبقت بیجا ، فکر و صحبت تمام مسافران با هر شغل ، تحصیل و تفکری معطوف به راننده اتوبوس خواهد شد و همه دربارۀ اینکاره نبودن او سخن میگویند ...

در واقع ناکارآمدی راننده اتوبوس و اشتباهاتش باعث میشود تمام مسافران دربارۀ او حرف بزنند ، حالا با توجه به این توضیحات متوجه شدید که چرا مردم ایران هم با هر شغل ، تخصص و تحصیلانی دربارۀ سیاست حرف میزنند و بخشی از دغدغه‌هایشان معطوف به امور سیاسی‌ست ؟

چون راننده‌اش اینکاره نیست و نمی‌گذارد مردم فارغ از رفتارها و اشتباهاتش بدون نگرانی آینده به امور زندگی شخصی‌شان مشغول باشند ...

" کانال تاریخ ایران و جهان "

👇👇👇👇

🌍 @Official_history