چرا زرتشتیان نام‌های عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی‌کنند؟.. 🔵 پاسخ موبد نیکنام:

چرا زرتشتیان نام های عربی را برای فرزندان خود انتخاب نمی کنند؟

🔵 پاسخ موبد نیکنام :

پرسش این است که چرا باید نام عربی و بیگانه را برگزینند؟
آیا عرب ها از نام های ایرانی برای فرزندان خود استفاده می کنند؟
زادگاه زرتشت و زرتشتیان ایران است.
سرزمین ایران دارای تمدن و فرهنگ پربار و شکوهمندی بوده است. نام هایی در فرهنگ باستانی ایران برای فرزندان به یادگار مانده که هر کدام یادآور رویداد ها، فداکاری ها و سلحشوری های نیاکان است.
چرا به فداکاری، پاکی و دلاوری آرش، سیاوش، رستم، گرد آفرید، سودابه، منیژه، بیژن و کورش افتخار نکنیم و نام های دیگران را بر خود داشته باشیم به ویژه نام های عربی که در تاریخ خود هیچ گاه نگاهی دوستانه و مهربان بر ایرانیان نداشته اند.
در حمله ویرانگر و چندگانه خود به ایران که بیش از دویست سال ادامه داشت، ما را موالی و عجم (نفهم= کسی که عربی نمی فهمد) نامیدند. اکنون نیز نفرت دارند تا نام شاخاب پارس را به کار ببرند، ادعای تصرف جزایر سه گانه ایرانی را دارند و...
هیچ عرب زاده ای را سراغ دارید که نام زیبای ایرانی برفرزندان خود داشته باشد؟

ایرانی برای فرزند خود نام ایرانی برگزین ❤️

" کانال تاریخ ایران و جهان "

🌍 @Official_history