🔴 حضور ترکان و اعراب در ایران.. ❇️سبز: نژاد آریایی.. ✴️نارنجی: نژاد سامی (عرب)

🔴 حضور ترکان و اعراب در ایران

❇️سبز: نژاد آریایی

✴️نارنجی: نژاد سامی (عرب)

🅾قرمز: نژاد دراویدی (بومیان هند)

☯بنفش: نژاد ترک و مغول (تراکم پایین با خطوط ساده، تراکم بالا با هاشور)

⏹سفید: نژاد سپید اروپایی.


⚡️اگر ایرانیان امروز آریایی خالص هستند پس اعراب - ترکان و مغولانی که به ایران حمله کردند کجا رفته اند؟

✨این سوالی است که در ذهن هر ایرانی وجود دارد

ابتدا باید پرسید منظور از ایران کدام ایران است ؟
ایران در مقیاس واقعی یا ایران امروزی⁉️

💥تصویر فوق نشان میدهد که اگر چه نژاد های ترک و عرب در ایران امروزی حضور چندانی ندارند اما بخش های بزرگی از ایران اصلی را تحت تاثیر قرار داده اند و امروزی شریک تمدن ایرانی شده اند.

🌍 @Official_history