🔴 برای اعزام دانشجو با بورس دولتی برنامه‌ای نداریم

🔴 برای اعزام دانشجو با بورس دولتی برنامه‌ای نداریم

🔴 برای اعزام دانشجو با بورس دولتی برنامه‌ای نداریم

🔸 قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل اعلام کرد: در سال ۹۸ برای اعزام دانشجو با بورس دولتی برنامه‌ای نداریم.

🎓 @PhdHi