📚 آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کشورها برای گرفتن اقامت اروپا..۱. اتریش.۲. بلژیک.۳

📚 آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کشورها برای گرفتن اقامت اروپا

1. اتریش
2. بلژیک
3. پرتغال
4. مالتا
5. اسپانیا
6. لتونی
7. انگلستان
8. ساحل جرسی
9. موناکو
10. قبرس
11. یونان
12. بلغارستان

🎓 @PhdHi