ایران رتبه دوم «کشتار پرندگان مهاجر» در جهان. تبدیل ایران به سلاخ‌خانه پرندگان مهاجر

ایران رتبه دوم «کشتار پرندگان مهاجر» در جهان
تبدیل ایران به سلاخ‌خانه پرندگان مهاجر
تصویر غم انگیزیه ، پذیرایی از مهمانان هامون با کشتار بی رحمانه اونها 😔@zistbomeshomal