اگه هنوز اثرات گرمایش جهانی رو باور نکردین این عکس رو ببینید

اگه هنوز اثرات گرمایش جهانی رو باور نکردین این عکس رو ببینید

آب شدن یخ های قطبی طی 28 سال و کوچک شدن مناطق یخ زده 🌎

#گرمایش_جهانی_را_متوقف_کنید@zistbomeshomal