بی تفاوتی یا بی شعوری زیست محیطی. علی اصغر فیروزجائیان

بی تفاوتی یا بی شعوری زیست محیطی
علی اصغر فیروزجائیان
چند سالی است که در رابطه با آسیبهای زیست محیطی تحقیق می کنم.دراین زمینه مسائل متعدد زیست محیطی را مورد بررسی و کنکاش قرار دادم.مهمترین سوالی که دراین زمینه ذهن مرا به خود مشغول کرد میزان پایبندی یا بهتر بگویم عدم پایبندی ما به ذهدغه های موجود زیست محیطی است.اینکه چرا ما نسبت به مسائلی چون کمبود و آلودگی آب,آلودگی هوا و خاک،آلودگی دریا و مراتع و جنگلها و موارد از این دست ساکتیم.و نه تنها ساکتیم که خود کاتالیزور تخریب و نابودی محیط زیست هستیم.در اینجا بود که بر مفهوم بی تفاوتی زیست محیطی تمرکز کردم.
بی تفاوتی زیست محیطی یکی از مصادقی بی تفاوتی اجتماعی است که از عدم علاقه به مسائل محیط زیست و باور به این که در مورد مشکلات این حوزه اغراق شده است ناشی می شود.مردم ایران کمترین تمایلی به آسیبهای زیست محیطی و مخاطرات پیش رو ندارند.جالب است بدانید حتی در مناطق و شهرهایی که مسائلی زیست محیطی مثل آب بسیار جدی است(مثل شهر یزد) افراد تمایلی به حتی جدی فرض کردن مساله ندارند.گو اینکه نمیدانند آب مصرفی آنان از صدهای کیلومتر آنطرف تر از استان دیگری تامین می شود.البته به مثالهای متعددی می توان در مورد بی تفاوتی زیست محیطی افراد در جامعه ایرانی اشاره کرد.نکته جالب ماجرا اینجاست که اصلا تفاوتی بین با سوادهای و بی سوادها،زنان و مردان،شهری و روستایی و دارا و ندار در مورد دغدغه های زیست محیطی وجود ندارد.همه شما به راحتی می توانید برای تائید این مدعا پدیده زباله ریزی را در جامعه ایرانی را در ذهن خود مجسم کنید.زباله ریزی در جامعه ایرانی روستایی و شهری و زن و مرد و پول دار و فقر و...نمی شناسد...
خاویر کرمنت در کتاب بیشعوری خود بی شعوری را مرضی می داند که میتواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ هشداری آلوده کند.او می گوید بیشعوری ربطی به سواد ندارد، به رفتار آدم ربط دارد. حتی بعضی از بیشعور ترین افراد ، کسانی اند که متخصص محسوب می شوند و دیگران را راهنمایی می کنند.بیشعوری واگیر دارد...مشکل ما هیچوقت احمق ها نبوده اند بلکه مشکل ما بیشعورها هستند.بله ممکن است بی تفاوتی ما به مسائل زیست محیطی ناشی از عدم اگاهی از مخاطرات زیست محیطی باشد.اما انچه در جامعه امروز ما درحال رخ دادن است نوعی بیشعوری زیست محیطی است.دقیقا به همان دلیل که فردی که در خیابان باریک دوبله پارک می کند بیشعور است، بی توجهی ما به بحران آب،آلودگی زیست محیطی،مساله زباله و خیلی از مسائل دیگر عین بیشعوری است. به قول "کرمنت" ﺑﯿﺸﻌﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ...ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ... ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .... ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ... ﺍﺯ ﺑﯽ ﻭﺟﺪﺍﻧﯽ.... ﺍﺯ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎ....
(در صورتی که متن بالا را می پسندید برای دیگران هم ارسال کنید) @alifirozja
@zistbomeshomal