■ «دریای مازندران» را از دست ندهیم

■ «دریای مازندران» را از دست ندهیم
اواخر مردادماه نشست آستانه یا همان نشست سران کشورهای مجاور دریای کاسپین برای نهایی کردن رژیم حقوقی آن برگزار می‌شود.