‏این عکسها از بالا به پایین به ترتیب در سالهای ۹۶/۹۵/۹۴ گرفته شده..!. استان فارس

‏این عکسها از بالا به پایین به ترتیب در سالهای 96/95/94 گرفته شده..!
استان فارس
*تغییرات آب و هوایی و خشکسالی رو جدی بگیریم.حساسیت ما به خشکسالی می تواند به سبک زندگی پایدار محیط زیستی منجر شود.