‏این نقشه رفت و آمد چند گله گرگ هست که با GPS ثبت شده

‏این نقشه رفت و آمد چند گله گرگ هست که با GPS ثبت شده. شما سطح احترام به فضای همدیگه رو مشاهده کن و مقایسه کن با مثلا صف ATM تو ایران
@zistbomeshomal