🔻 سخنگوی وزارت کشور گفته است؛ در لایحه جامع انتخابات کسانی که از سوی حزب یا گروهی معرفی نمی‌شوند، می‌توانند سپرده گذاری کرده و اسن

🔻 سخنگوی وزارت کشور گفته است؛ در لایحه جامع انتخابات کسانی که از سوی حزب یا گروهی معرفی نمی شوند، می توانند سپرده گذاری کرده و اسناد آن را ارائه کنند!
این شرط نمایندگی مجلس و شورای شهر مرا به یاد فیلم چند می گیری گریه کنی انداخت، حالا چند می گیرید تائید کنید؟ کاندیداتوری چند؟

🀄️محمدرضا تقوی فرد

@antioligarchie