🔻 در حالیکه موسسه نشر آثار امام خمینی از دولت بودجه مجزا می‌گیرد، در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران هم مبلغ ۴ میلیارد تومان برای نگه

🔻 در حالیکه موسسه نشر آثار امام خمینی از دولت بودجه مجزا می‌گیرد، در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران هم مبلغ ۴ میلیارد تومان برای نگهداری حرم و ۵۰۰ میلیون تومان برای نشر آثار امام در نظر گرفته شده؛ یک میلیارد تومان بیشتر از بودجه کاهش آلایندگی وسایل نقلیه موتوری تهران در سال ۹۸

🀄️محمد مساعد

@antioligarchie