تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد افرادی که پول خود را صرف سفر و تجربه میکنند به مقدار قابل توجهی از کسانی که پول خود را صرفا برای خری

تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد افرادی که پول خود را صرف سفر و تجربه میکنند به مقدار قابل توجهی از کسانی که پول خود را صرفا برای خری

تحقیقات روانشناسی نشان می‌دهد افرادی که پول خود را صرف سفر و تجربه میکنند به مقدار قابل توجهی از کسانی که پول خود را صرفا برای خرید کالا خرج می‌کنند خوشحال تر و رضایتمند تر هستند.

💟 @asrare_movafaghiyat