قهوه بنوشید، آلزایمر نگیرید. 💟

قهوه بنوشید،آلزایمر نگیرید.افرادی که روزانه دو فنجان قهوه مینوشند پس از 65 سالگی توانایی بیشتری در حفظ و یادآوری مطالب و فعالیت های روزانه دارند،قهوه خاصیت ضدافسردگی هم دارد

💟 @asrare_movafaghiyat