یک محصول ایرانی دیگر هم با نام «فارس آوا» تو این زمینه کار کرده که اونها هم معرفی محصولشون رو برام فرستادند …در ویدئوی زیر، به صور

یک محصول ایرانی دیگر هم با نام «فارس آوا» تو این زمینه کار کرده که اونها هم معرفی محصولشون رو برام فرستادند.

در ویدئوی زیر، به صورت عملی، فرآیند تبدیل آلبوم بهنام بانی به متن رو ضبط کردند.

یه توضیح باید بدم و اونم اینکه تبدیل موسیقی به متن، دشوارتر از تبدیل گفتار به متنه، پس دقت الگوریتم هوش مصنوعی این محصولات برای تبدیل گفتار به متن و یا تایپ گفتاری، به مراتب بالاتره.

https://drive.google.com/file/d/1ZLkhLBGajdMwBEirlXNfNllOJkhnhCdb/view?usp=sharing

#ازجنس‌فناوری

✨ @azarijahromi