میزان دقت اسپیچ تو تکست فارسی. با آهنگ «چه بخوای چه نخوای» بهنام بانی

میزان دقت اسپیچ تو تکست فارسی. با آهنگ «چه بخوای چه نخوای» بهنام بانی

میزان دقت اسپیچ تو تکست فارسی
با آهنگ «چه بخوای چه نخوای» بهنام بانی😄

«چه بخواهیم و چه نخواهیم به تو علاقه دارم😁» کار به کودتا و چین و آمریکا هم کشیده😂

✨ @azarijahromi