«خاتون» رو دنبال می‌کنم. از بعد فنی به نظرم سریال خوبی است

«خاتون» رو دنبال می‌کنم. از بعد فنی به نظرم سریال خوبی است

«خاتون» رو دنبال می‌کنم. از بعد فنی به نظرم سریال خوبی است. اما به‌نظرم مهم‌تر از اون، یک روایت شاید کم‌تر دیده‌شده‌ای از ماجرای اشغال ایران توسط کشورهای چون روسیه، انگلیس و آمریکا را برای ما به نمایش می‌گذارد. اینکه چگونه با حمله‌ی امثال این کشورها ، این‌چنین سیستم متزلزل و فشل کشور ما از هم پاشید . مردم، بی‌پناه شدند و هیچ تکیه‌گاهی برای مردم و خانواده‌ها باقی ‌نماند. مردم حتی نان نداشتند و برای تامین امنیت غذایی مجبور بودند از آذوقه‌ی اشغال‌کنندگان ایران دزدی کنند.

سریال خوبی‌ست. توصیه می‌کنم ببینید.

همه بازی درخشانی دارند‌، مخصوصاً اشکان خطیبی که پس از مدتها با دوربین آشتی کرده است.

#فیلم‌نوشت

✨ @azarijahromi