در المپیک زمستانی پکن، در یک رستوران، غذا اینگونه سرو می‌شود؛ با ربات.. منبع: کانال قرن‌نو

در المپیک زمستانی پکن، در یک رستوران، غذا اینگونه سرو می‌شود؛ با ربات

این اقدامات چین، نمادسازی عمومی برای بیان عملی پیشرفتش در زمینه‌ی هوش مصنوعی است.

#ازجنس‌فناوری

منبع: کانال قرن‌نو

✨ @azarijahromi