اینکه با برخی اینفلونسرهای فضای مجازی در رابطه با موضوعی جلسه گذاشته شود و از آنها در موضوعی استمداد شود نه تنها کار اشتباهی نیست؛

اینکه با برخی اینفلونسرهای فضای مجازی در رابطه با موضوعی جلسه گذاشته شود و از آنها در موضوعی استمداد شود نه تنها کار اشتباهی نیست؛ بلکه قضاوت جنسیتی مدعوین و نحوه‌ی پوشش آنها کار صحیحی نیست.

اما مشکل اساسی اینجاست که برای پیدا کردن راه حل برای یک مفروض به جای مراجعه به دانشمندان و نخبگان دانشگاهی، دست به دامان اینفلونسرهایی شد که هر چند ممکن است در ارتباطات عمومی موفق بوده‌اند اما الزاما در موضوعات شناختی و علمی، دانش و تجربه‌ی لازم را ندارند.

علی (ع) می‌فرمایند: «یُسْتَدَلُّ عَلَی اِدبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ»

چهار  عامل باعث شکست «دولت‌ها» می‌شود:
1ـ ضایع کردن اصول (مسائل مهم)
2ـ سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت)
3ـ به کار گماردن آدم‌های پست  
4ـ کنار گذاردن انسان‌های فاضل

منبع: غرر الحکم، ص 342

#تجربه‌نوشت

@azarijahromi