این آهنگ رو احتمالا همه‌تون شنیدید، «بیا تا گل برافشانیم» که از آلبوم رومی ۲ کار برادران درخشانی و صدای آقای سینا سرلک‌ه

این آهنگ رو احتمالاً همه‌تون شنیدید، «بیا تا گل برافشانیم» که از آلبوم رومی ۲ کار برادران درخشانی و صدای آقای سینا سرلک‌ه. کاش سینا سرلک راه استادش رو ادامه بده و برگرده به حال و‌ هوای رومی ۲ و ۳ و آلبوم جرس. استاد بزرگی در آواز ایرانی خواهد بود.


✨ @azarijahromi