من هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام در زمینه کریپتو ندارم

من هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام در زمینه کریپتو ندارم
من هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام در زمینه کریپتو ندارم

من هیچگونه فعالیتی در اینستاگرام در زمینه کریپتو ندارم. اکانت‌هایی که با هویت من در این شبکه اجتماعی ساخته شده جعلی هستند و تعلقی به من ندارند.

@cryptobyalireza