️ طبق تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده‌است، قرار است:..۱️⃣ ۳۱ کارگروه (آدمهای منتخب دولت که لابد آدمهای خ

️ طبق تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده‌است، قرار است:..۱️⃣ ۳۱ کارگروه (آدمهای منتخب دولت که لابد آدمهای خ

⭕️ طبق تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ كه دولت به مجلس تقدیم كرده‌است، قرار است:

1️⃣ ۳۱ کارگروه(آدمهای منتخب دولت كه لابد آدمهای خوب، وسوسه‌ناپذیر، دانشمند و بسیار باهوش و دقیقی هستند) ظرف ۲ ماه (و بدون هیچ معیارِ روشن قانونی) از میان حدود ۹۰ هزار پروژه‌ی ملی و استانی کشور، تعدادی را تعیین و ابلاغ ‌نمایند.

2️⃣ تمام دستگاههای اجرایی کشور، «مکلف» خواهند شد بلافاصله پس از «ابلاغِ» فهرست پروژه‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه
(یعنی حدود ۲۰ روز کاری) تمام آن پروژه‌ها را واگذار کنند.

3️⃣ با چه قیمتی واگذار‌كنند؟‌ با چه شرایط قراردادی؟ با چه امتیازات و عطایای دولتی؟ به چه کسی؟ با چه توان و صلاحیتی؟

4️⃣ همه‌ی اینها در همان ۲۰ روز کاری و طبق آیین‌نامه‌هایی تعیین خواهد شد که اکنون مردم و مجلس از آن بی‌خبر هستند و طبق تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه:
گروهی از افراد (لابد خوب و دانشمند)، از ۲۸ اسفند تا ۲۸ فروردین، تمام این آیین‌نامه‌ها را مطالعه، تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ می‌كنند.

علی بركت‌الله

👈 بفرستید برای دیگر ایرانیان و حق‌جویان
🇮🇷