⁠کلیون باندی و پسرانش. --------

⁠کلیون باندی و پسرانش. --------

کلیون باندی و پسرانش
--------
قسمت سوم و آخر


چند ماه بعد، پلیس یک خانواده رو در دادگاه محکوم کرد که پرونده‌شون خیلی مشابه با خانواده باندی بود. چندین ماه زندان و پرداخت جریمه و این حرفا. پسران باندی برای کمک پاشدن رفتن اورگان، که کمک کنن. همه کاوبوی‌های اسلحه به دست رو جمع کردن و یکی دو ساختمون رو در اورگان محاصره کردن

پسران باندی در حال محاضره ساختمان‌های دولتی تو شبکه‌‌های اجتماعی پست میزاشتن و از بقیه میخواستن به اونا بپیوندن. خیلی از طرفدارا با تجهیزات سنگین خودرویی و ارتشی اومدن. از اون طرف هم پلیس با نیروی عظیمی اونا رو محاصره کرد. بار دیگر خانواده باندی در مرکز خبرها بودن.

پلیس نگران از تیراندازی سنگین، کاری نمیکرد و فقط منتظر بود که اونا خودشون رو تحویل بدن. حدود یک ماه کامل طرفداران باندی در ساختمون اداری موندن. تا اینکه یک روز دو خودروی جیپ و دوج از ماشین به سرعت از بین پلیس خارج شدن. اون بادیگاردی که بالا گفتم با یکی از پسرای باندی در جیپ بودن.

پلیس در اتوبان تونست جیپ رو بزنه کنار. اونا رو بازداشت کرد. در خودروی دج هم پسر دیگر باندی با چهار نفر محافظ بودن. اونا هم در تعقیب و گریز با سرعت خوردن به یک توده خاکی. اسلحه به دست خارج شدن و شلیک کردن. پلیس هم شلیک کرد. و سر آخر همه افراد رو با حالت زخمی بازداشت کردن.

خیلی از این افراد به جرم‌های مختلف بازداشت و روانه زندان شدن. پرونده خانواده باندی خیلی پیچیده بود و چند ساله درگیرشن. جالب اینجاست که این تیم فیلمسازی از FBI هم خیلی مورد توجه قرار گرفتن و به شدت از عملکرد اف‌بی‌آی انتقاد شد.

انتقاد بخاطر اینکه اف بی آی چهره رسانه‌ها رو خدشه دار کرده و نباید این صحنه‌سازی رو انجام میداده. چون با وجود این حرکت، رسانه‌های مستقل اعتبارشون رو نزد مردم از دست میدن و این حرفا. رئیس وقتFBI هیچوقت مستقیم در این مورد حرفی نزد تا اینکه ترامپ برکنارش کرد.

لینک گزارش اصلی همراه با کلیپ‌ها

------
@friedrish