💡 تحقیقات خود را انجام دهید!.. همیشه به دنبال «نقطه اوج فعالیت‌های ماهیانه» است

💡 تحقیقات خود را انجام دهید!

⚫️ سرمایه گذار خبره؛ به طور مستمر در پی فرصت های سرمایه گذاری جدید است که با معیارهای او همخوانی داشته و کاملا بر پایه تحقیقات خودش باشند.

تنها به صحبت های سرمایه گذاران و تحلیل گرانی گوش می دهد که دلایل پرمحتوا و قابل احترامی دارند.

⚫️ سرمایه گذار بازنده؛ به دنبال یک فرصت یک به هزار است که وی را در مسیر آسان تر قرار دهد.

همیشه به دنبال «نقطه اوج فعالیت های ماهیانه» است. همیشه به هرکس که ظاهرش شبیه «متخصص ها» باشد گوش می دهد.

به ندرت پیش از خرید مطالعه ای عمیق و اساسی انجام می دهد. تمام تحقیقات او منحصر به آخرین نکته داغ پیشنهادی از سوی یک کارگزار، مشاور یا روزنامه روز قبل است.

#اصول_موفقیت_وارن_بافت


#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani