چه غم که عشق به‌جایی رسید یا نرسید. که آنچه زنده و زیباست نفس این سفر است …. عکس از:

چه غم که عشق به‌جایی رسید یا نرسید
که آنچه زنده و زیباست نفْسِ این سفر است

#حسین_منزوی

عکس از: #سعید_ناصری

🌷 https://t.me/Shearetar 🌷