بغض رهبر انقلاب در زمزمه عرفانی مناجات شعبانیه:.. خدایا!

بغض رهبر انقلاب در زمزمه عرفانی مناجات شعبانیه:

《إِلَهِي كَأَنِّي بِنَفْسِي وَاقِفَهٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ قَدْ أَظَلَّهَا حُسْنُ تَوَكُّلِي عَلَيْكَ فَقُلْتَ (فَفَعَلْتَ) مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ تَغَمَّدْتَنِي بِعَفْوِكَ》

خدايا! گويي من با همه هستي ام در برابرت ايستاده ام، درحالي كه حسن اعتمادم بر تو، بر وجودم سايه افكنده است، و آنچه را تو شايسته آني بر من جاري كرده اي و مرا با عفوت پوشانده اي

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper