تصویری دردناک از مجسمه «مادر بافنده» در کنار ویرانه‌های نساجی قایم‌شهر!

تصویری دردناک از مجسمه «مادر بافنده» در کنار ویرانه‌های نساجی قایم‌شهر!

تصویری دردناک از مجسمه «مادر بافنده» در کنار ویرانه‌های نساجی قایم‌شهر!

روزی این کارخانه با ۲۵۰۰ کارگر در ۳ شیفت کار می‌کرد.

@politicalculture