✴️❇️ باید از دنیا وتجربه حکمرانی عرفی اش درس اداره کشور را آموخت. ✍فرهنگ اسکندری

✴️❇️ باید از دنیا وتجربه حکمرانی عرفی اش درس اداره کشور را آموخت
✍فرهنگ اسکندری

◀️ اینکه دولت روحانی در کمال بد شانسی مواجه با روی کارآمدن ترامپ یک ناسیونالیسم افراطی عوامفریب بعنوان رییس جمهور در آمریکا شده و متأسفانه بازی را به نفع رادیکال های افراطی در ایران بهم زده ودر نتیجه کشور را در معرض ظالمانه ترین تحریم‌های فلج کننده، قرار داده موضوعی است کاملا درست.

🔺 اما سیاست مداران ما بویژه شخص رییس جمهور با اشتباه محاسباتی بر روی حمایت اروپا, تهدید های ترامپ راپس از سه دوره تأیید برجام به بلوف سیاسی تشبیه کرده ودر کنارش بدون کمترین تمهیداتی گذشت. این در حالی بود که شخص روحانی خیلی پیشتر از ترامپ از روح برجام سخن می گفت. بهمین خاطر بحث برجام 2 و 3 را پیش کشیده بود که بشدت مورد هجمه‌و تخریب دستگاه پروپاگاندای رسانه ای راست افراطی قرار گرفت.

🔺 از این گذشته دیگر دوران دو قطبی جنگ سرد وسیاست ایدئولوژیک بر دستگاه دیپلماسی در جهان بپایان رسیده و سیاست جدیدی بر روابط بین الملل براساس استیفاء منافع ملی با رفتار های عرفی دیپلماتیک بمعنی آئین دوست یابی با بازی برد برد شکل گرفته است نمونه کامل آنرا در کشور همسایه مان ترکیه بوضوح می توان مشاهده نمود.

🔺در اجلاس داووس شاهد بودیم که اردوغان رییس جمهور ترکیه نمایند گان رژیم اشغالگر اسراییل را خطاب قرار می دهد و می گوید: شما بوی باروت می دهید واز کودک کشی لذت می برید وقتی تک تیراندازان شما کودکان بی گناه غزه را با گلوله از پای در می آورند.

🔺 اما همین ترکیه روابط دیپلماتیک خود را با اسراییل حفظ می کند. ماهاتیر محمد رهبر ونخست وزیر کنونی مالزی می گوید: ما برخلاف بعضی کشور ها پستان آمریکا را در دست داریم نه شاخ آنرا,,؟ تجربه دو کره مقابل ما چون خورشیدی تابان موضوع را روشن می کند کره شمالی که در نتیجه سیاست به اصطلاح‌ امپریالیزم ستیزی, مردمش از فرط گرسنگی ریشه علف می خورند. اما کره جنوبی دامنه توسعه اش هر روز گسترش می یابد.باید از دنیا و حکمرانی های عرفی اش درس اداره کشور با شیوهای علمی و تکنوکراتیک را آموخت ومسیر پیشرفت وتوسعه را بدرستی طی نمود.

#حکومتداری #حکمرانی
✅ #سیاست_شناسی
@politicology