ساعتی قبل از پخش مستند حقایق درباره تغییرات اقلیمی David Attenborough بیش از ‏۲۰۰ دوچرخه‌سوار جنبش شورش بر علیه انقراض خود را به م

ساعتی قبل از پخش مستند حقایق درباره تغییرات اقلیمی David Attenborough بیش از ‏۲۰۰ دوچرخه‌سوار جنبش شورش بر علیه انقراض خود را به مقابل ساختمان BBC رسانده‌اند و فریاد می‌زنند BBC راستش را بگو. ‎Tell The True. همزمان با اینکه پرچم فلسطین اشغالی را مقابل پنجره‌های ساختمان حرکت می‌دهند.

لینک بازدید مستند: https://youtu.be/LLdxWjEWCrk

ساحت زیست ☘🌎