🔸هشدار متخصصان نسبت به تغییرات آب و هوایی شدید در خاورمیانه

🔸هشدار متخصصان نسبت به تغییرات آب و هوایی شدید در خاورمیانه

🔸هشدار متخصصان نسبت به تغییرات آب و هوایی شدید در خاورمیانه

لری کاسگراو متخصص هواشناسی آب و هوای سخت Extreme Weather با این جملات شروع می‌‌کند:

همانطور که شرایط آب‌وهوا مانند اقلیم مورد توجه جهانی است...احتمالا به مانند جنوب امریکا امّا شرایط بدتری برای ایران و خاورمیانه نسبت به پیش رقم خواهد خورد. این شرایط میتواند با طوفان های بزرگ و بعد از آن گرماهای شدیدی در روزهای پیش رو همراه باشد. لری از واژه dominoes falling در توضیح وضعیت استفاده می‌کند. سقوط دومینو‌وار.

🚫 عواقب متاثر از گرمایش جهانی را دست‌کم نگیریم.

ساحت زیست 🌎☘
https://www.linkedin.com/feed/update/activity:6524630109738061824/