فرانسه. پاریس

فرانسه. پاریس. جمعه ۳۰ فروردین همزمان با رشته اعتراضات گسترده فعالان اقلیمی و محیط‌زیست در اروپا و امریکا.

معترضان وارد ساختمان شرکت نفت و گاز توتال شده‌اند و به سیاستهای اقلیمی ناکارآمد ماکرون که بجای آلایندگان، اقشار کم‌درآمد و جلیقه‌زردها را هدف قرار می‌دهد اعتراض می‌کنند.

آنها شعار می‌دهند: ماکرون رییس جمهور آلایندگان است.

☘🌎 ساحت زیست