هلند. جمعه ۳۰ فروردین. آمستردام

هلند. جمعه ۳۰ فروردین. آمستردام. اعضای جنبش شورش بر علیه انقراض در مقابل ساختمان شرکت نفت و گاز Shell نمایشی خونین و نمادین اجرا می‌کنند. شرکت‌های بزرگ نفت و گاز چند دهه است برای ادامه کسب و کارشان حقایق علمی را لاپوشانی می‌کنند و به سیاستمداران رشوه می‌دهند.

آنها زمزمه می‌کنند و شعار می‌دهند:《آنچه که می‌خواهیم: عدالت اقلیمی، حالا.》

☘🌎 ساحت زیست