سه شنبه‌ها در تهران رایگان دوچرخه سواری کنید …🔻 به پیشنهاد شهردار تهران سرویس دوچرخه اشتراکی بیدود به پویش سه شنبه‌های بدون خودرو

سه شنبه‌ها در تهران رایگان دوچرخه سواری کنید …🔻 به پیشنهاد شهردار تهران سرویس دوچرخه اشتراکی بیدود به پویش سه شنبه‌های بدون خودرو

سه شنبه ها در تهران رایگان دوچرخه سواری کنید.

🔻 به پیشنهاد شهردار تهران سرویس دوچرخه اشتراکی بیدود به پویش سه شنبه های بدون خودرو پیوست.

🔻 براین اساس، از این پس شهروندان می توانند در روزهای سه شنبه به صورت رایگان از دوچرخه های بیدود استفاده کنند.
ساحت زیست
@sahatzist