🔶برنامه درختکاری و ترمیم خطوط آتش بر سنگی در شاخه کوهستانی پارک ملی گیاه‌شناسی (منطقه سیراچال)

🔶برنامه درختکاری و ترمیم خطوط آتش بر سنگی در شاخه کوهستانی پارک ملی گیاه‌شناسی (منطقه سیراچال)

🔶برنامه درختکاری و ترمیم خطوط آتش بر سنگی در شاخه کوهستانی پارک ملی گیاه‌شناسی( منطقه سیراچال)

⏱زمان: جمعه، ۶ اردیبهشت‌ ماه

🔻لینک ثبت‌نام و توضیحات رویداد:
https://evand.com/events/siraachal

✅ @sharif_gs