🌷کانال تـافــت🌷 مخفّف: تاریخ،ادبیات،فلسفه،فرهنگ،تمـدّن #تاریخ #ادبیات #فلسفه #فرهنگ_و_تمدن هشتگ مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید


‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است

‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است
سعدی با بهار و صحرا بهترین میانه را داشته، اما تنها چیزی را که بر آن ترجیح می‌نهاده، خلوت با «بهار پیکری» بوده:. «بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم. به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی. چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟». نیز:. «ابنای روزگار به صحرا روند و باغ. صحرا و باغ زنده‌دلان کوی دلبر است». لیکن چه بهتر که این دو، یعنی صحرا و دلدار، هر دو با هم در دسترس قرار گیرند:. ...
  • گزارش تخلف

#فلسفه دروغ همیشه پذیرفتنی‌تر از واقعیّت است و با عقل بیشتر جور در می‌آید، چون دروغگو این مزیّتِ ب

دروغ همیشه پذیرفتنی‌تر از واقعیت است و با عقل بیشتر جور در می‌آید، چون دروغگو این مزیت بزرگ را دارد که پیشاپیش می‌داند که مخاطبان آرزومند یا منتظر شنیدن چه هستند …. حال آن که واقعیت این خصلت اضطراب آور را دارد که ما را با چیزی غیر منتظره روبرو می‌کند که آماده‌اش نبودیم …🌷 فلسفه‌ی هانا آرنت 🌷. پاریشیا آلتنبرند جانسون. ...
  • گزارش تخلف

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود. گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی. آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه‌ی عشق. تیره آن دل که در او شمع محبت نبود. دولت از مرغ همایون طلب و سایه‌ی او. زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن. شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکی‌ست. ...
  • گزارش تخلف

دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم، همیشه به کارمان نمی‌آید؛

 دریافتم خوبی‌هایی که ممکن است داشته باشیم، همیشه به کارمان نمی‌آید؛
چون کافی نیست که یک آدم، آدم خوبی باشد،. باید دیگران هم خوب باشند تا این خوبی دردی دوا کند.!. 🌷 لائو شه (نویسنده‌ی چینی) 🌷. داستان زندگی من. ❇️پ‌ن: دوست داشتن کسانی که لیاقت دوست داشتن را ندارند اسراف در محبت است. 🌷 دکتر علی شریعتی 🌷. ...
  • گزارش تخلف

در آنان خدا تن به ذلت انسان شدن نداده است …🌷 نیکوس کازانتزاکیس 🌷

در میان همه‌ی فرشتگان تنها ابلیس است که نامی از او برجای مانده، برای آنکه ابراز وجود کرد و چون و چرا پیش آورد. زندگی می‌بایست به گونه‌ای باشد که غوغا داشته باشد …🌷دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن🌷.
  • گزارش تخلف

‍ …اهل معرفت برای انسان، دو تولد قائل‌اند. یکی تولد صوری و دیگر تولد معنوی

‍ …اهل معرفت برای انسان، دو تولد قائل‌اند. یکی تولد صوری و دیگر تولد معنوی
تولد صوری همان تولد است که کالبد عنصری انسان از زهدان مادر گام به پهنه‌ی دنیا می‌گذارد. این تولد، عام است و همه‌ی حیوانات و افراد بشری را شامل می‌گردد. در این تولد اختیاری در کار نیست. ولی تولد معنوی، خاص بندگان برگزیده است و به اختیار صورت بندد. بدین گونه انسان با تربیت و ترویض نفس خود، دل از زنگار هوس‌ها می‌پردازد و از زهدان محسوسات و مشیمه‌ی غرایز خارج می‌شود و در جهان معنوی و عرصه‌ی ملکوتی تولد می‌یابد. این زایش دوباره را تولد دوم گویند، که مستند است به کلامی منسوب به حضرت مسیح (ع) که:. به ملکوت آسمان‌ها و زمین اندر نشود مگر آن کس که دوباره زاده شود …مولانا تولد دوم را با لفظ فطام تعبیر کرده است. فطام در لغت به معنی از شیر باز گرفتن طفل است. و در اصطلاحات صوفیه، کنایه است از زدودن عادات و اخلاق زشت و تجدید حیات روحانی که همان تولد دوم است. ...
  • گزارش تخلف

به چنگ شیر، تن خویش را رها کردن. ز مار و افعی در بادیه عصا کردن

شراب ساختن از زهر قاتل وز حمیم. از تف تیره و آب سیه، غذا کردن. به نوک هر مژه آتش کشیدن از دوزخ. میان خون دل خویشتن شنا کردن. کشیدن همه آسان‌تر است بر عاقل. از آن که خدمت بد اصل ناسزا کردن. 🌷 ابن یمین فریومدی 🌷. ...
  • گزارش تخلف